Γενικοί όροι & προϋποθέσεις

  1. Αρχική
  2. Γενικοί όροι & προϋποθέσεις

Οι όροι «εμείς», «εμάς», «εταιρία»,  «mundo travel  ( Κρητης 75 Ν, Ιωνια – 14231 )», αναφέρονται στην mundo travel  ( Κρητης 75 Ν, Ιωνια – 14231 ) , Σαρανταπόρου 48,12134, Αθήνα, Ελλάδα, στις θυγατρικές της και/ή τους αντίστοιχους προμηθευτές και παρόχους τους. Οι όροι «εσείς» και «εσάς» αναφέρονται στο κάθε άτομο που δημιουργεί ένα λογαριασμό σε εμάς και/ή στον πελάτη που κάνει μια κράτηση μέσω της εταιρίας μας απευθείας από αυτή την τοποθεσία web ή έμμεσα από τις θυγατρικές μας μέσω των οποίων παρέχουμε υπηρεσίες. Αυτή η τοποθεσία web προσφέρεται σε εσάς και υπόκειται στην αποδοχή σας άνευ τροποποίησης των όρων, των προϋποθέσεων και των επισημάνσεων που περιέχονται σε αυτήν, όπως εμφανίζονται την ώρα που πραγματοποιείται η κράτηση. Κάθε χρήση του λογαριασμού σας από εσάς και κάθε χρησιμοποίηση από εμάς των πληροφοριών που σχετίζονται με το λογαριασμό σας μαζί με τις κρατήσεις που πραγματοποιείτε μέσω της εταιρίας μας υπόκεινται στους παρακάτω όρους, προϋποθέσεις και επισημάνσεις. Η χρήση αυτής της τοποθεσίας web από εσάς σημαίνει ότι συμφωνείτε με όλους αυτούς τους όρους, προϋποθέσεις και επισημάνσεις. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, τότε δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε αυτήν την τοποθεσία web. Η mundo travel  ( Κρητης 75 Ν, Ιωνια – 14231 ) μπορεί να επεκτείνει το πλεονέκτημα των διακανονισμών στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας στις θυγατρικές της που προσφέρουν online ταξιδιωτική υπηρεσία.
Περιορισμός προσωπικής και μη εμπορικής χρήσης
Αυτή η τοποθεσία web προορίζεται για προσωπική και μη εμπορική χρήση από εσάς. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες αυτής της τοποθεσίας web (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της τιμής και της διαθεσιμότητας ταξιδιωτικών υπηρεσιών), καθώς και η υποδομή που χρησιμοποιείται για την παροχή του εν λόγω περιεχομένου και πληροφοριών, αποτελούν ιδιοκτησία της mundo travel  ( Κρητης 75 Ν, Ιωνια – 14231 ) ή των προμηθευτών και των παρόχων της. Ομοίως, ως προϋπόθεση για τη χρήση αυτής της τοποθεσίας web, συμφωνείτε να μην χρησιμοποιήσετε αυτή την τοποθεσία web ή τα περιεχόμενα και τις πληροφορίες της για εμπορικούς ή μη προσωπικούς σκοπούς (άμεσα ή έμμεσα). Αν και μπορείτε να δημιουργήσετε περιορισμένα αντίγραφα του ταξιδιωτικού σας προγράμματος (και των σχετικών εγγράφων) για ταξίδια ή υπηρεσίες που αγοράζετε μέσω αυτής της τοποθεσίας web, συμφωνείτε να μην τροποποιήσετε, αντιγράψετε, διανέμετε, μεταδώσετε, προβάλλετε, παρουσιάσετε, αναπαράγετε, δημοσιεύσετε, εκχωρήσετε, δημιουργήσετε παράγωγα έργα, μεταβιβάσετε, πουλήσετε ή μεταπουλήσετε πληροφορίες, λογισμικό, προϊόντα ή υπηρεσίες που αποκτήσατε από αυτή την τοποθεσία web. Επιπλέον, ανεξάρτητα από το εάν έχετε ή όχι εμπορικό σκοπό, συμφωνείτε να μην:
• αποκτήσετε πρόσβαση σε, παρακολουθήσετε ή αντιγράψετε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή πληροφορία από αυτή την τοποθεσία web χρησιμοποιώντας robot, spider, scraper ή άλλα αυτοματοποιημένα μέσα ή χειροκίνητες διαδικασίες για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς τη ρητή γραπτή άδεια της mundo travel  ( Κρητης 75 Ν, Ιωνια – 14231 ),
• παραβιάσετε τους περιορισμούς στις κεφαλίδες αποκλεισμού ρομπότ αυτής της τοποθεσίας web ή παρακάμψετε ή καταστρατηγήσετε άλλα μέτρα αποφυγής ή περιορισμού πρόσβασης σε αυτή την τοποθεσία web
• προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια που επιβαρύνει ή μπορεί να επιβαρύνει, κατά την κρίση της mundo travel  ( Κρητης 75 Ν, Ιωνια – 14231 ), παράλογα ή δυσανάλογα την υποδομή της mundo travel  ( Κρητης 75 Ν, Ιωνια – 14231 ), ή
• εισχωρήσετε βαθιά στη διαδρομή οποιουδήποτε τμήματος αυτής της τοποθεσίας web (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της διαδρομής αγορών για οποιαδήποτε ταξιδιωτική υπηρεσία) για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς τη ρητή γραπτή άδεια της mundo travel  ( Κρητης 75 Ν, Ιωνια – 14231 ).
Επισημάνσεις πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων
Όλα τα περιεχόμενα αυτής της τοποθεσίας web είναι: ©2020 mundo travel  ( Κρητης 75 Ν, Ιωνια – 14231 ), ιδιοκτησία της mundo travel  ( Κρητης 75 Ν, Ιωνια – 14231 ). Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων, το όνομα mundo travel  ( Κρητης 75 Ν, Ιωνια – 14231 ) και το λογότυπο της mundo travel  ( Κρητης 75 Ν, Ιωνια – 14231 ), είναι κατατεθέντα σήματα της mundo travel  ( Κρητης 75 Ν, Ιωνια – 14231 ). Άλλα ονόματα προϊόντων και εταιριών που αναφέρονται εδώ μπορεί να αποτελούν εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.
 
ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Οι πληροφορίες, το λογισμικό, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρέχονται από εμάς ή τους Προμηθευτές μας ή δημοσιεύονται στη Ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιλαμβάνουν ανακρίβειες ή λάθη, συμπεριλαμβανομένων και σφαλμάτων στις τιμές. Εμείς και οι συνεργάτες μας δεν εγγυόμαστε για την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών και αποποιούμαστε κάθε ευθύνη για τυχόν λάθη ή άλλες ανακρίβειες ως προς τις πληροφορίες που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα μας, (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, την τιμολόγηση, τις φωτογραφίες, τις γενικές περιγραφές των προϊόντων, κλπ.). Διατηρούμε ρητώς το δικαίωμα να διορθώσουμε τυχόν λάθη τιμολόγησης στην ιστοσελίδα μας ή/και στις μη ολοκληρωμένες κρατήσεις που γίνονται με λανθασμένη τιμή. Σε μια τέτοια περίπτωση, εάν είναι δυνατό, εμείς θα προσφερθούμε να σας κάνουμε μια εκ νέου κράτηση στη σωστή τιμή ή εάν το προτιμάτε, να ακυρώσουμε την κράτησή σας χωρίς επιπλέον χρεώσεις.
Τυχόν αξιολογήσεις για τους Παρόχους προορίζονται μόνο ως γενικές κατευθυντήριες γραμμές και δεν εγγυόμαστε για την ακρίβεια των αξιολογήσεων. Δεν εγγυόμαστε για τη διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων και υπηρεσιών. Δεν κάνουμε καμία δήλωση σχετικά με την καταλληλότητα των πληροφοριών, του λογισμικού, των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχονται από εμάς ή που περιέχονται στην Ιστοσελίδα μας για οποιοδήποτε σκοπό. Το ότι συμπεριλαμβάνουμε ή προσφέρουμε ένα προϊόν ή υπηρεσία, δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του εν λόγω προϊόντος ή της υπηρεσίας από εμάς. Όλες αυτές οι πληροφορίες, το λογισμικό, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες παρέχονται "όπως ακριβώς είναι" χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συναγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο.

Αποποιούμαστε όλες τις εγγυήσεις ότι η Ιστοσελίδα μας, οι διακομιστές ή οποιοδήποτε e-mail που στέλνεται από εμάς ή από τους Προμηθευτές μας είναι απαλλαγμένα από ιούς ή άλλα κακόβουλα προγράμματα. Με την παρούσα σύμβαση, αποποιούμαστε όλες τις εγγυήσεις και τους όρους οποιουδήποτε είδους  σχετικά με τις πληροφορίες, το λογισμικό, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων όλων των σιωπηρών εγγυήσεων και των όρων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη  καταπάτησης συμφωνιών.
Οι φορείς και οι λοιποί πάροχοι που παρέχουν ταξιδιωτικές ή άλλες υπηρεσίες σε αυτή την Ιστοσελίδα είναι ανεξάρτητοι και όχι εκπρόσωποι ή υπάλληλοί μας. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για πράξεις, λάθη, παραλείψεις, δηλώσεις, εγγυήσεις, παραβιάσεις ή αμέλεια από οποιονδήποτε Πάροχο ή για όποιες σωματικές βλάβες, θάνατο, υλικές ζημιές, ή άλλες ζημιές ή έξοδα που προκύπτουν από τις παραπάνω ενέργειες. Δε φέρουμε καμία ευθύνη και δε θα προχωρήσουμε σε καμία επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση καθυστέρησης, ακύρωσης, υπεράριθμων κρατήσεων, απεργίας, ανωτέρας βίας ή άλλων αιτιών εκτός του πεδίου ελέγχου μας. Δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε πρόσθετα έξοδα, παραλείψεις, καθυστερήσεις, αλλαγή δρομολογίου ή πράξεις από οποιαδήποτε κυβέρνηση ή αρχή.
Σε καμία περίπτωση δε θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, συμπτωματική, ειδική ή επακόλουθη ζημιά που προκύπτει ή σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την πρόσβασή σας, την έκθεση ή τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας ή τις υπηρεσίες μας ή με την καθυστέρηση ή αδυναμία πρόσβασης ή χρήσης της Ιστοσελίδας είτε βασίζεται σε αμέλεια, αδικοπραξία, αντικειμενική ευθύνη, ή οτιδήποτε άλλο, είτε διαφορετικά ακόμη και αν έχουμε ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

Εάν, παρά τους ανωτέρω περιορισμούς, βρεθούμε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκύπτει από ή σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε από τα γεγονότα που περιγράφονται ανωτέρω, τότε η ευθύνη μας δε θα υπερβαίνει σε καμία περίπτωση, στο σύνολο, το μεγαλύτερο ποσό (α) από τα τέλη των υπηρεσιών που μας καταβάλατε σε σχέση με την εν λόγω συναλλαγή/ές σε αυτή την Ιστοσελίδα, ή (β) από εκατό ευρώ (100 ευρώ).  
Ο περιορισμός της ευθύνης συνεπάγεται την κατανομή των κινδύνων μεταξύ των μερών. Οι συγκεκριμένοι εξειδικευμένοι περιορισμοί, διατηρούνται και ισχύουν ακόμη και στην περίπτωση που μια περιορισμένη αποκατάσταση ζημιών, όπως εξειδικεύεται σε αυτούς εδώ τους όρους, αποδειχθεί ότι δεν εξυπηρέτησε τον ουσιαστικό της σκοπό.
Αποζημίωση
Συμφωνείτε να υπερασπιστείτε και να αποζημιώσετε την mundo travel  ( Κρητης 75 Ν, Ιωνια – 14231 ), τις θυγατρικές της και/ή τους αντίστοιχους προμηθευτές της, καθώς και τα στελέχη, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους και τους πράκτορες αυτών από κάθε αξίωση, αιτία αγωγής, απαίτηση, αποκατάσταση, απώλεια, ζημία, πρόστιμο, ποινή ή άλλα έξοδα ή δαπάνες πάσης φύσεως, όπως, ενδεικτικά, εύλογες αμοιβές νομικών και λογιστών, που προκύπτουν από εσάς ή εξ αιτίας σας ως υπέρβαση της προαναφερθείσας ευθύνης ή από τρίτους επειδή:
- παραβιάσατε το παρόν συμφωνητικό ή τα έγγραφα που αναφέρονται στο παρόν 
- παραβιάσετε οποιονδήποτε νόμο ή δικαίωμα τρίτου ή 
- χρησιμοποιήσατε αυτή την τοποθεσία web.
Όχι παράνομη ή απαγορευμένη χρήση 
Ως προϋπόθεση για να χρησιμοποιήσετε αυτή την τοποθεσία web, εγγυάστε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε αυτή την τοποθεσία web για παράνομους σκοπούς ή για σκοπούς που απαγορεύονται βάσει αυτών των όρων, προϋποθέσεων και επισημάνσεων.
Συνδέσεις σε τοποθεσίες τρίτων
Αυτή η τοποθεσία web μπορεί να περιέχει υπερ-συνδέσεις σε τοποθεσίες web τρίτων, εκτός της mundo travel  ( Κρητης 75 Ν, Ιωνια – 14231 ). Οι υπερ-συνδέσεις αυτές παρέχονται μόνο προς ενημέρωσή σας. Η mundo travel  ( Κρητης 75 Ν, Ιωνια – 14231 ) δεν ελέγχει αυτές τις τοποθεσίες web και δεν είναι υπεύθυνη για τα περιεχόμενά τους ή για τη χρήση που πραγματοποιείτε σε αυτές. Το γεγονός ότι η mundo travel  ( Κρητης 75 Ν, Ιωνια – 14231 ) παρέχει υπερ-συνδέσεις σε τέτοιες τοποθεσίες web δεν σημαίνει ότι προσυπογράφει το υλικό τους ούτε ότι συνεργάζεται με τους φορείς τους.
Διαθέσιμο λογισμικό σε αυτήν την τοποθεσία web
Κάθε λογισμικό το οποίο είναι διαθέσιμο για λήψη από αυτή την τοποθεσία web («Λογισμικό») αποτελεί έργο πνευματικής ιδιοκτησίας της mundo travel  ( Κρητης 75 Ν, Ιωνια – 14231 ), των θυγατρικών της και/ή των προμηθευτών τους. Η χρήση του λογισμικού από εσάς διέπεται από τους όρους της άδειας χρήσης τελικού χρήστη, εάν υφίσταται, η οποία συνοδεύει το λογισμικό ή περιλαμβάνεται σε αυτό («άδεια χρήσης»). Δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε ή να χρησιμοποιήσετε λογισμικό που συνοδεύεται από ή περιλαμβάνει άδεια χρήσης χωρίς πρώτα να συμφωνήσετε με τους όρους της άδειας χρήσης.
Για κάθε λογισμικό που δεν συνοδεύεται από άδεια χρήσης, η mundo travel  ( Κρητης 75 Ν, Ιωνια – 14231 ), χορηγεί δια του παρόντος σε εσάς, τον χρήστη, μια προσωπική και μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης του λογισμικού για σκοπούς προβολής και άλλης χρήσης αυτής της τοποθεσίας web σύμφωνα με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις και για κανέναν άλλο σκοπό.
Έχετε υπόψη ότι κάθε λογισμικό, όπως, ενδεικτικά, όλος ο κώδικας HTML και τα στοιχεία ελέγχου Active X που περιέχονται σε αυτή την τοποθεσία web, αποτελούν ιδιοκτησία τηςmundo travel  ( Κρητης 75 Ν, Ιωνια – 14231 ), των θυγατρικών της και/ή των προμηθευτών τους, και προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και τις διατάξεις των διεθνών συνθηκών. Κάθε αναπαραγωγή ή αναδιανομή του λογισμικού απαγορεύεται ρητά από το νόμο και μπορεί να επιφέρει σοβαρές αστικές και ποινικές κυρώσεις. Οι παραβάτες θα διώκονται με τις μεγαλύτερες ποινές που προβλέπει ο νόμος.
ΔΙΧΩΣ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΩΝ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΑ Η ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ Ή Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΟ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ Ή ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΑΥΤΗ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.
Χρέωση είσπραξης φόρου
Η χρέωση του φόρου στις ξενοδοχειακές συναλλαγές ειδικής χρέωσης μέσω ίντερνετ της mundo travel  ( Κρητης 75 Ν, Ιωνια – 14231 ) καλύπτει όλους τους φόρους που επιβάλλονται στις συναλλαγές (π.χ. πωλήσεις και χρήση, διαμονή, φόρος δωματίου, φόρος κατανάλωσης, φόρος προστιθέμενης αξίας, κλπ.) που καταβάλλει η mundo travel  ( Κρητης 75 Ν, Ιωνια – 14231 ) στους πωλητές (π.χ. ξενοδοχεία, κλπ.) σχετικά με τους διακανονισμούς για το ταξίδι σας.
Η mundo travel  ( Κρητης 75 Ν, Ιωνια – 14231 ) δεν είναι ο πωλητής που εισπράττει και αποδίδει τον εν λόγω φόρο στις αρμόδιες φορολογικές αρχές. Οι πωλητές τιμολογούν όλους τους ισχύοντες φόρους στην mundo travel  ( Κρητης 75 Ν, Ιωνια – 14231 ) και η mundo travel  ( Κρητης 75 Ν, Ιωνια – 14231 )τους αποδίδει απευθείας στον πωλητή. Η mundo travel  ( Κρητης 75 Ν, Ιωνια – 14231 ) δεν είναι συμπωλητής που συνεργάζεται με τον πωλητή με τον οποίο πραγματοποιούμε κρατήσεις ή κλείνουμε τους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς για τους πελάτες μας.
Το φορολογικό καθεστώς και ο αντίστοιχος φορολογικός συντελεστής διαφέρουν σημαντικά ανά τοποθεσία. Το πραγματικό κόστος φόρου που καταβάλλει η mundo travel  ( Κρητης 75 Ν, Ιωνια – 14231 ) στον πωλητή μπορεί να διαφέρει από τη χρέωση είσπραξης του φόρου, ανάλογα με τους συντελεστές, το φορολογικό καθεστώς, κλπ. που ισχύουν τη στιγμή που ο πελάτης κάνει χρήση του ξενοδοχείου, του οχήματος, κλπ.
Αμοιβή Υπηρεσιών
Αυτές οι αμοιβές καλύπτουν τα έξοδα που βαρύνουν τo mundotravel.gr» κατά τη διεκπεραίωση της ταξιδιωτικής σας κράτησης.
Ταξιδιωτικοί Προορισμοί
Παρόλο που τα περισσότερα ταξίδια, συμπεριλαμβανομένων των ταξιδιών σε διεθνείς προορισμούς, ολοκληρώνονται χωρίς πρόβλημα, τα ταξίδια σε ορισμένους προορισμούς μπορεί να περιλαμβάνουν μεγαλύτερους κινδύνους σε σύγκριση με άλλα. To mundo travel  συνιστά στους επιβάτες να μελετήσουν τις ταξιδιωτικές απαγορεύσεις, προειδοποιήσεις, ανακοινώσεις και συστάσεις που εκδίδει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ, Η «mundo travel  ( Κρητης 75 Ν, Ιωνια – 14231 ) ΔΕΝ ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΕΝ ΛΟΓΩ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΕ ΤΕΤΟΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΝΙΣΤΩΝΤΑΙ Ή ΔΕΝ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΤΕΤΟΙΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ.
Γενικοί όροι συναλλαγών
1. Γενικά
Η mundo travel  ( Κρητης 75 Ν, Ιωνια – 14231 ) είναι διοργανωτής ταξιδιών, είτε μόνη είτε σε κοινοπρακτική συνεργασία με άλλα τουριστικά γραφεία, και διαμεσολαβητής υπηρεσιών (αεροπορικά – ακτοπλοϊκά εισιτήρια, ενοικίαση αυτοκινήτου, διαμονή σε ξενοδοχεία κτλ), με τελικό σκοπό την πώληση αυτών των υπηρεσιών στον επιβάτη-ταξιδιώτη. Η χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται άμεση αποδοχή των Γενικών Όρων Συναλλαγών, που διέπουν τις υπηρεσίες αυτές, τους οποίους θα πρέπει να συμβουλεύεστε πριν προχωρήσετε σε ολοκλήρωση κράτησης της εκάστοτε υπηρεσίας. Αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων γενικών όρων αποτελούν και οι όροι συμμετοχής σε οργανωμένο ή ατομικό ταξίδι για όσους πελάτες συμμετέχουν σε αυτού του είδους ταξίδι και δεν αγόρασαν μια μεμονωμένη υπηρεσία.
2. Κράτηση
Αν η κράτηση πραγματοποιηθεί μέσω της ιστοσελίδας, θα πρέπει να ελέγξετε την ορθότητα των στοιχείων πριν την ολοκλήρωσή της. Αν διαπιστώσετε λάθος μετά την ολοκλήρωση της κράτησης, θα πρέπει ΑΜΕΣΩΣ να επικοινωνήσετε με το γραφείο και να ενημερώσετε για το λάθος αυτό. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η διόρθωση του λάθους είναι εφικτή και χωρίς κόστος ακόμα και στην άμεση ενημέρωση. Η μη δυνατότητα διόρθωσης του λάθους ή η εκπρόθεσμη αναφορά του δεν δίνει σε καμία περίπτωση δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση.
Όταν ολοκληρωθεί μια κράτηση, είτε μέσω της ιστοσελίδας ή τηλεφωνικά ή στο γραφείο (στις δύο τελευταίες περιπτώσεις, ενδέχεται να υπάρχει διαφορετική τιμολόγηση), δίνετε εντολή στην mundo travel  ( Κρητης 75 Ν, Ιωνια – 14231 ) να διαμεσολαβήσει για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Η εντολή κράτησης σας δεσμεύει και ευθύνεστε για την τήρηση των όρων που θέτει ο εκάστοτε προμηθευτής.
Σε περίπτωση βραχυπρόθεσμων αλλαγών σε αεροπορικά-ακτοπλοϊκά ταξίδια ή άλλες υπηρεσίες, η mundo travel  ( Κρητης 75 Ν, Ιωνια – 14231 ) θα προσπαθήσει να σας ενημερώσει ή τηλεφωνικά ή με e-mail, εφόσον λάβει έγκαιρη ενημέρωση από τον προμηθευτή. Η εταιρία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές που προέρχονται από τον προμηθευτή.
3. Τιμές
Η αμοιβή της mundo travel  ( Κρητης 75 Ν, Ιωνια – 14231 )συμπεριλαμβάνεται στη συνολική τιμή της υπηρεσίας. Η εταιρία δεν φέρει ευθύνη για αλλαγές στις τιμές αυτές. Δεν φέρει επίσης ευθύνη για τέλη κράτησης που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση αλλαγής ή ακύρωσης από τον προμηθευτή.
4. Τρόποι πληρωμής
Οι τρόποι πληρωμής αναγράφονται στην ιστοσελίδα mundo travel  ( Κρητης 75 Ν, Ιωνια – 14231 ) ξεχωριστά για κάθε υπηρεσία. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι υπηρεσίες μπορούν να πληρωθούν με πιστωτική κάρτα μέσα από την ιστοσελίδα, με πιστωτική κάρτα ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό μετά από επικοινωνία με το τμήμα κρατήσεων, ή στο γραφείο με κάρτα ή μετρητά. Πριν την εξόφληση του ποσού, η mundo travel  ( Κρητης 75 Ν, Ιωνια – 14231 ) δεν είναι υποχρεωμένη να μεταβιβάσει εισιτήρια-έγγραφα.
5.Παραλαβή εισιτηρίων – voucher
Τα αεροπορικά εισιτήρια αποστέλλονται με e-mail ή με φαξ ή μπορείτε να τα παραλάβετε από το γραφείο μας. Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια αποστέλλονται με courier ή μπορείτε να τα παραλάβετε από το λιμάνι αναχώρησης (από το κιόσκι της εταιρίας, αν η διαδικασία PTA υποστηρίζεται) ή από το γραφείο μας. Τα voucher των ξενοδοχείων, της ενοικίασης αυτοκινήτου και τα ενημερωτικά των οργανωμένων ταξιδιών/εκδρομών και λοιπών υπηρεσιών μπορείτε να τα παραλάβετε με e-mail ή από το γραφείο μας. Υπάρχει δυνατότητα αποστολής εισιτηρίων-εγγράφων ταχυδρομικώς, αλλά δεν φέρουμε ευθύνη σε περίπτωση απώλειας αυτών.
6. Ταξιδιωτικά έγγραφα
Η mundo travel  ( Κρητης 75 Ν, Ιωνια – 14231 ) δεν φέρει ευθύνη σχετικά με τα ταξιδιωτικά έγγραφα, που θα πρέπει να έχετε μαζί σας για την πραγματοποίηση του ταξιδιού σας. Η εξασφάλιση των απαιτούμενων εγγράφων (διαβατήριο, βίζα κτλ) είναι υποχρέωση των επιβατών. Για έγκυρη πληροφόρηση, επικοινωνήστε με το προξενείο της χώρας στην οποία θα ταξιδέψετε.
7. Ακυρώσεις / Αλλαγές
Η δυνατότητα αλλαγής ή ακύρωσης εισιτηρίου ή υπηρεσίας, καθώς και οι όροι για αυτές τις αλλαγές ή ακυρώσεις, εξαρτώνται από τον εκάστοτε προμηθευτή. Αν θέλετε να προχωρήσετε σε αλλαγή ή ακύρωση, θα πρέπει να μας ενημερώσετε γραπτώς με e-mail στο info@i-travel.gr ή με fax στο 2105751962. Εάν η εντολή ακύρωσης ή αλλαγής σταλεί εκτός ωρών εργασίας, ημέρα παραλαβής θεωρείται η επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Σε περίπτωση ολικής ή μερικής ακύρωσης, τα τέλη εξυπηρέτησης δεν επιστρέφονται. Πέρα από τα ακυρωτικά που χρεώνει ο κάθε προμηθευτής, οι επιπλέον χρεώσεις της mundo travel  ( Κρητης 75 Ν, Ιωνια – 14231 ) για αλλαγή / ακύρωση είναι οι εξής:
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: 3€ για κάθε κουπόνι.
Αεροπορικά εισιτήρια: 15€ για εισιτήρια εσωτερικού και 20€ για εισιτήρια εξωτερικού
Οργανωμένες εκδρομές/ταξίδια:
Για ταξίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη, εκτός της Ρωσικής Ομοσπονδίας
- Έως και 45 ημέρες πριν από την αναχώρηση: 50 € για ταξίδια στην Ελλάδα και 100 € για ταξίδια στην Ευρώπη, κατ’ άτομο, για διαχειριστικά έξοδα.
- 44 έως 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση: το 40% της συνολικής αξίας του ταξιδιού
- 29 έως 15 ημέρες πριν την αναχώρηση : 75% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.
- 14 ημέρες πριν την αναχώρηση μέχρι και την αναχώρηση (non show - μη εμφάνιση): 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού. Στους ειδικούς αεροπορικούς ναύλους, όταν αγοραστεί το εισιτήριο και ακυρωθεί, χρεώνεται μέχρι και το 100% της αξίας του, ασχέτως του χρόνου κράτησης και ακύρωσης των θέσεων.
Για τα ταξίδια εκτός Ευρώπης και στη Ρωσική Ομοσπονδία ισχύουν οι παρακάτω όροι ακύρωσης :
- Έως 2 μήνες πριν από την αναχώρηση, το σύνολο της προκαταβολής (40% της συνολικής αξίας του ταξιδιού) για διαχειριστικά έξοδα.
- Έως 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση, το 50% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.
- 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση μέχρι και την αναχώρηση (non show - μη εμφάνιση) το 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.
Για τις κρουαζιέρες ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρώσεων σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων της κάθε εταιρείας που ισχύουν για κάθε εκδρομή - κρουαζιέρα.
Για τα ατομικά / μεμονωμένα ταξίδια καθώς συλλόγων, σχολείων, εταιριών ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρώσεων σύμφωνα με τους όρους του κάθε ναύλου των αεροπορικών εταιριών καθώς και την πολιτική για θέματα ακυρώσεων του εκάστοτε ξενοδοχείου ή άλλου προμηθευτή.
Σε περιπτώσεις μη επιστρέψιμων ναύλων ή μη επιστρέψιμων προσφορών των ξενοδοχείων, τα ακυρωτικά φθάνουν ακόμη και το 100%, όπως καθορίζεται από την αεροπορική & ακτοπλοϊκή εταιρεία καθώς και το κατάλυμα διαμονής και αναφέρεται στο πρόγραμμα της εκδρομής ή την προσφορά.
Τα παραπάνω ισχύουν ακόμη και στην περίπτωση κατά την οποία ο πελάτης δεν συμμετέχει σε όλες τις εκδηλώσεις του προγράμματος ή/και χρησιμοποιεί δικό του μεταφορικό μέσο. Για αναχωρήσεις σε εορταστικές περιόδους, περιόδους εκθέσεων αθλητικών ή καλλιτεχνικών γεγονότων, κρουαζιέρες ή ταξίδια που πραγματοποιούνται με ειδικά ναυλωμένες πτήσεις ή πλοία, οι παραπάνω αναφερόμενες χρονικές περίοδοι ακύρωσης πιθανόν να είναι μεγαλύτερες και τα ποσοστά παρακρατήσεων υψηλότερα, όπως αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα της συγκεκριμένης εκδρομής. Οι χρεώσεις γίνονται ανεξάρτητα από το χρόνο της εγγραφής ή από το αν έχουν ήδη καταβληθεί τα αντίστοιχα ποσά από τους ταξιδιώτες ή όχι. Στην περίπτωση που ένα από τα δύο άτομα που έχουν επιλέξει να διαμείνουν ή διαμένουν σε δίκλινο δωμάτιο ακυρώσει τη συμμετοχή του, θα καταβάλει τα ανάλογα ακυρωτικά τέλη. Εφ’ όσον τα παραπάνω ακυρωτικά τέλη δεν ισούνται με το 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού, το άτομο που θα ταξιδέψει τελικά, θα πληρώσει και τη διαφορά του δωματίου του, καθώς θα διαμείνει αναγκαστικά σε μονόκλινο.
Τροποποίηση αυτών των όρων και προϋποθέσεων
Η mundo travel  ( Κρητης 75 Ν, Ιωνια – 14231 ) διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις επισημάνσεις υπό τις οποίες προσφέρεται αυτή η τοποθεσία web κι εσείς συμφωνείτε ότι δέχεστε και δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις επισημάνσεις που ισχύουν τη στιγμή που χρησιμοποιείτε αυτή την τοποθεσία web και τις διευκολύνσεις που σας παρέχει.
Γενικά
Το παρόν συμφωνητικό διέπεται από τη νομοθεσία της Ελλάδας. Συμφωνείτε δια του παρόντος ότι για κάθε διαφωνία που θα προκύψει από ή σχετικά με τη χρήση αυτής της τοποθεσίας web, την αποκλειστική δικαιοδοσία θα έχουν τα Ελληνικά δικαστήρια της Αθήνας. Η χρήση αυτής της τοποθεσίας web απαγορεύεται σε δικαιοδοσίες που δεν προσδίδουν ισχύ σε όλες τις διατάξεις αυτών των όρων και προϋποθέσεων, όπως, ενδεικτικά, σε αυτήν την παράγραφο.
Συμφωνείτε ότι το παρόν συμφωνητικό ή η χρήση αυτής της τοποθεσίας web δεν δημιουργεί καμία κοινοπραξία, συνεργασία, εργασιακή σχέση ή σχέση πρακτόρευσης ανάμεσα σε εσάς και τηνmundo travel  ( Κρητης 75 Ν, Ιωνια – 14231 ).
Η εκπλήρωση του παρόντος συμφωνητικού από την mundo travel  ( Κρητης 75 Ν, Ιωνια – 14231 ) υπόκειται στους ισχύοντες νόμους και νομικές διαδικασίες και τίποτα που περιέχεται στο παρόν συμφωνητικό δεν θίγει το δικαίωμα της mundo travel  ( Κρητης 75 Ν, Ιωνια – 14231 ) να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις επιβολής του νόμου ή με τις απαιτήσεις που αφορούν τη χρήση αυτής της τοποθεσίας web από εσάς ή των πληροφοριών που παρέχει ή συγκεντρώνει η mundo travel  ( Κρητης 75 Ν, Ιωνια – 14231 ) για κάθε τέτοια χρήση.
Εάν οποιοδήποτε μέρος του παρόντος συμφωνητικού κριθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όπως, ενδεικτικά, η ρήτρα αποποίησης ευθυνών και οι περιορισμοί ευθύνης που αναφέρονται παραπάνω, η άκυρη ή ανεφάρμοστη διάταξη θα θεωρείται ότι αντικαθίσταται από μια έγκυρη, εφαρμοστέα διάταξη που προσεγγίζει κατά το μέγιστο το σκοπό της αρχικής διάταξης και το συμφωνητικό θα εξακολουθεί να ισχύει.
Το παρόν συμφωνητικό (και κάθε άλλος όρος και προϋπόθεση που αναφέρονται εδώ) αποτελεί ολόκληρη τη συμφωνία ανάμεσα σ’ εσάς και τηνmundo travel  ( Κρητης 75 Ν, Ιωνια – 14231 ) αναφορικά με τη χρήση αυτής της τοποθεσίας web και υπερισχύει κάθε προηγούμενης ή παράλληλης συνεννόησης και πρότασης, ηλεκτρονικής, προφορικής ή γραπτής, ανάμεσα στον πελάτη και την mundo travel  ( Κρητης 75 Ν, Ιωνια – 14231 ) αναφορικά με τη χρήση αυτής της τοποθεσίας web. Μια έντυπη έκδοση του παρόντος συμφωνητικού και κάθε επισήμανσης που παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή θα γίνεται δεκτή στις δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες που βασίζονται ή σχετίζονται με το παρόν συμφωνητικό, στον ίδιο βαθμό και υπό τις ίδιες συνθήκες που άλλα επαγγελματικά έγγραφα και αρχεία δημιουργούνται αρχικά και φυλάσσονται σε έντυπη μορφή.
Τυχόν πλασματικά ονόματα εταιριών, προϊόντων, ατόμων, χαρακτήρων και/ή δεδομένων που αναφέρονται στο παρόν δεν θεωρούνται ότι αντιπροσωπεύουν πραγματικό πρόσωπο, εταιρεία, προϊόν ή συμβάν.
 
Χρήση της τοποθεσίας web mundo travel  ( Κρητης 75 Ν, Ιωνια – 14231 )
Η τοποθεσία web τηςmundo travel  ( Κρητης 75 Ν, Ιωνια – 14231 )παρέχεται αποκλειστικά για να βοηθήσει τους πελάτες να καθορίσουν τη διαθεσιμότητα ταξιδιωτικών αγαθών και υπηρεσιών και να κάνουν νόμιμες κρατήσεις ή να διεκπεραιώσουν με άλλο τρόπο εργασίες με προμηθευτές και για κανέναν άλλο σκοπό. Εγγυάστε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών και έχετε το νόμιμο δικαίωμα να συνάψετε τη συμφωνία αυτή και να χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη τοποθεσία web σύμφωνα με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο παρόν. Συμφωνείτε να είστε οικονομικά υπεύθυνοι για κάθε χρήση αυτής της τοποθεσίας web (καθώς και για τη χρήση του λογαριασμού σας από άλλους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των ανηλίκων που ζουν μαζί σας). Συμφωνείτε να επιβλέπετε κάθε χρήση αυτής της τοποθεσίας web από ανηλίκους με το όνομα ή το λογαριασμό σας. Εγγυάστε επίσης ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από εσάς ή μέλη του σπιτιού σας κατά τη χρήση αυτής της τοποθεσίας web είναι αληθινές και ακριβείς. Απαγορεύεται, χωρίς περιορισμό, οποιαδήποτε κερδοσκοπική, ψευδής ή δόλια κράτηση ή οποιαδήποτε κράτηση με πρόβλεψη αξίωσης. Συμφωνείτε ότι θα χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες κρατήσεων ταξιδιωτικών υπηρεσιών σε αυτή την τοποθεσία web μόνο για να πραγματοποιήσετε νόμιμες κρατήσεις ή αγορές για εσάς ή για άλλο άτομο εκ μέρους του οποίου είστε νόμιμα εξουσιοδοτημένοι να ενεργείτε. Κατανοείτε ότι η υπερβολική χρήση ή η κατάχρηση των δυνατοτήτων κράτησης ταξιδιωτικών υπηρεσιών αυτής της τοποθεσίας web ενδέχεται να οδηγήσει στην απόρριψη του δικαιώματος πρόσβασής σας στις δυνατότητες αυτές.
Ιδιαίτεροι όροι και προϋποθέσεις θα ισχύουν για την κράτηση και την αγορά ταξιδιωτικών αγαθών και υπηρεσιών που επιλέγετε. Συμφωνείτε ότι θα συμμορφώνεστε με τους όρους ή τις προϋποθέσεις αγοράς που θέτει κάθε προμηθευτής με τον οποίο θα επιλέξετε να συναλλαχθείτε, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της πληρωμής όλων των καταβλητέων ποσών και της συμμόρφωσης με τους κανόνες και τους περιορισμούς του προμηθευτή σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση των εισιτηρίων, προϊόντων ή υπηρεσιών. Κατανοείτε ότι τυχόν παραβίαση οποιασδήποτε τέτοιας προϋπόθεσης προμηθευτή μπορεί να οδηγήσει σε ακύρωση της(ων) κράτησης(εων) ή αγοράς, άρνηση πρόσβασης σε πτήσεις, ξενοδοχεία ή οχήματα, απώλεια των χρημάτων που έχετε καταβάλει για την κράτηση(εις) αυτή(ές) ή αγορά, καθώς και χρέωση του λογαριασμού σας για τυχόν κόστη με τα οποία επιβαρύνθηκε η mundo travel  ( Κρητης 75 Ν, Ιωνια – 14231 ) ως αποτέλεσμα της παραβίασης αυτής. Είστε εξ ολοκλήρου υπεύθυνοι για όλες τις χρεώσεις, εισφορές, δασμούς, φόρους και επιβολές που προκύπτουν από τη χρήση αυτής της τοποθεσίας web.
Εφαρμογή μετατροπής συναλλάγματος
Οι νομισματικές ισοτιμίες βασίζονται σε διάφορες πηγές που είναι δημοσίως διαθέσιμες και πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ως κατευθυντήριες. Οι ισοτιμίες δεν επαληθεύονται ως προς την ακρίβειά τους και οι πραγματικές ισοτιμίες μπορεί να διαφέρουν. Οι τιμές συναλλάγματος δεν ενημερώνονται καθημερινά. Ελέγξτε την ημερομηνία στην εφαρμογή μετατροπής συναλλάγματος για την ημέρα τελευταίας ενημέρωσης του συγκεκριμένου συναλλάγματος. Οι πληροφορίες που παρέχονται από την εφαρμογή αυτή θεωρούνται ακριβείς, αλλά η mundo travel  ( Κρητης 75 Ν, Ιωνια – 14231 ), οι θυγατρικές της και/ή οι αντίστοιχοι προμηθευτές δεν εγγυώνται την ακρίβειά τους. Όταν χρησιμοποιείτε τις πληροφορίες αυτές για οποιονδήποτε οικονομικό λόγο, η mundo travel  ( Κρητης 75 Ν, Ιωνια – 14231 ) συνιστά στον πελάτη να συμβουλευτεί έναν αρμόδιο επαγγελματία για να επαληθεύσει την ακρίβεια των νομισματικών ισοτιμιών. Η mundo travel  ( Κρητης 75 Ν, Ιωνια – 14231 ), οι θυγατρικές της και/ή οι αντίστοιχοι προμηθευτές δεν εγκρίνουν τη χρήση των πληροφοριών αυτών για οποιονδήποτε άλλο λόγο εκτός από την προσωπική χρήση και απαγορεύουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τη μεταπώληση, αναδιανομή και χρήση των πληροφοριών αυτών για εμπορικούς σκοπούς.
Κριτική, σχόλια και ικανοποίηση χρήστη
Hmundo travel  ( Κρητης 75 Ν, Ιωνια – 14231 ) μπορεί να παρουσιάσει την κριτική, τα σχόλια και άλλο υλικό σχετικό με ξενοδοχεία καθώς και άλλες παραθεριστικές και ταξιδιωτικές εμπειρίες ("Κριτικές"). H mundo travel  ( Κρητης 75 Ν, Ιωνια – 14231 ) ενδέχεται επίσης να προσφέρει τη δυνατότητα στους χρήστες αυτής της τοποθεσίας web να δημοσιεύουν κριτικές ("Κριτικές χρηστών"). Αποποιείστε κάθε ιδιοκτησιακό δικαίωμα που πιθανά να έχετε σε αυτές τις κριτικές χρηστών και οι κριτικές αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αντιγραφούν, διανεμηθούν και διατεθούν ελεύθερα με οποιοδήποτε μέσο και σε οποιαδήποτε μορφή από την mundo travel  ( Κρητης 75 Ν, Ιωνια – 14231 ) ή τις θυγατρικές της χωρίς την άδειά σας. Στα σημεία όπου προσφέρεται αυτή η δυνατότητα δημοσίευσης, συμφωνείτε ρητώς ότι θα υποβάλλετε κριτικές χρήστη που είναι κατάλληλες για την υπηρεσία αυτή, σε συμμόρφωση με τους όρους και τις προϋποθέσεις και τυχόν συνοδευτικές κατευθυντήριες που είναι διαθέσιμες σε αυτή την τοποθεσία web.
Ειδικότερα, με τη χρήση μίας τέτοιας υπηρεσίας, συνηγορείτε και εγγυάστε ότι:
• κατέχετε ή ελέγχετε με άλλο τρόπο όλα τα δικαιώματα των κριτικών χρήστη που δημοσιεύετε
• οι κριτικές χρήστη που υποβάλλετε είναι ακριβείς, αναφορικά με την ημέρα δημοσίευσής τους
• οι κριτικές χρήστη που παρέχετε δεν αθετούν όρους και προϋποθέσεις χρήσης, κατευθυντήριες ή πολιτικές της mundo travel  ( Κρητης 75 Ν, Ιωνια – 14231 ) (όπως ισχύουν κατά καιρούς)
• δεν θα δημοσιεύσετε εσκεμμένα ή απερίσκεπτα πληροφορίες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό ή προσβολή οποιουδήποτε ατόμου ή επιχείρησης και ειδικότερα: δεν θα δημοσιεύσετε σχόλια, πληροφορίες ή υλικό ψευδές, κακεντρεχές, συκοφαντικό, προσβλητικό, άσεμνο ή εύλογα ικανό να εκληφθεί ως τέτοιο
• δεν θα ενεργήσετε με οποιονδήποτε τρόπο με στόχο την εξαπάτηση ή την παραπλάνηση και δεν θα εμπλακείτε σε ή ενθαρρύνετε τυχόν δόλιες ή παράνομες δραστηριότητες
• δεν θα δημοσιεύσετε ή διανέμετε οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό που ανήκει σε τρίτο χωρίς τη ρητή γραπτή συναίνεσή του
H mundo travel  ( Κρητης 75 Ν, Ιωνια – 14231 ) δεν επεξεργάζεται τις κριτικές ή τις κριτικές χρηστών που υποβάλλονται και δεν φέρει καμία ευθύνη, στο μέγιστο επιτρεπτό από τη νομοθεσία βαθμό, για αυτές τις κριτικές ή κριτικές χρηστών ή την παρεπόμενη δημοσίευση, χρήση ή διανομή τους. Επιπρόσθετα, η mundo travel  ( Κρητης 75 Ν, Ιωνια – 14231 ) δεν επαληθεύει, προσυπογράφει ή εγκρίνει τις απόψεις ή τα σχόλια που εκφράζονται σε οποιαδήποτε κριτική ή κριτική χρήστη, οι οποίες αποτελούν προσωπικές απόψεις των ατόμων που τις υποβάλλουν. Εσείς αναλαμβάνετε την ευθύνη για τυχόν αποφάσεις που πραγματοποιείτε με βάση τις κριτικές ή τα σχόλια που παρουσιάζονται στην υπηρεσία.
H mundo travel  ( Κρητης 75 Ν, Ιωνια – 14231 ) επιφυλάσσεται του δικαιώματος άρνησης δημοσίευσης ή απομάκρυνσης (χωρίς ειδοποίηση), για οποιονδήποτε λόγο και κατά την κρίση της, οποιασδήποτε κριτικής ή κριτικής χρήστη. Μεταξύ άλλων, αυτό περιλαμβάνει περιστάσεις όπου η mundo travel  ( Κρητης 75 Ν, Ιωνια – 14231 ) δέχεται καταγγελία από τρίτο και/ή έχει λόγους να θεωρεί ότι αθετήθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις.
Αν έχετε μία καταγγελία σχετικά με οποιαδήποτε κριτική, σχόλιο ή υλικό που δημοσιεύτηκε σε αυτή την τοποθεσία Web, πρέπει να την εκφράσετε γραπτώς (δίνοντας όσο το δυνατό περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις περιστάσεις) προς το: info@mundotravel.gr .
Έχετε υπόψη ότι η mundo travel  ( Κρητης 75 Ν, Ιωνια – 14231 ) επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη φύση αυτής της καταγγελίας και, εάν είναι απαραίτητο, να ζητήσει να επιβεβαιώσετε την ταυτότητά σας.
©2020mundo travel  ( Κρητης 75 Ν, Ιωνια – 14231 ) / Imagination Travel Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.