Πολιτική ακύρωσης

Τα εισιτήρια δεν είναι δυνατόν να ακυρωθούν ή να μετατραπούν σε ανοικτά τηλεφωνικώς. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να παραδώσουν τα εισιτήρια τους στο ταξιδιωτικό γραφείο ή στα κεντρικά γραφεία κάθε ακτοπλοϊκής εταιρείας.